LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kiusiuras, Bulūnskio, Jakutijos ASSR, RSFSR