LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Jagatai , Usolskio, Irkutsko sr., RSFSR