LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Polovino Čeremchovas , Taišeto, Irkutsko sr., RSFSR