LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Chužyras, Olchonskio, Irkutsko sr., RSFSR