LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Odonas, Ikejaus, Irkutsko sr., RSFSR