LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Zaimka , Čeremchovo, Irkutsko sr., RSFSR