LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Suchojus, Čeremchovo, Irkutsko sr., RSFSR