LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Socializmo kol., Bajandajaus, Ust Ordynskio Buriat Mongolijos nac. ap., Irkutsko sr., RSFSR