LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Čekanicha

Rajonas: Ust Pristanskio

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR