LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Šipunovas (Penktasis (5) sovch. skyrius)

Rajonas: Šipunovo

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR