LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205751 Antanas Žvingila 1911 Marijampolės suėmimas 1940 Lietuva 1941
205752 Jonas Žvingila 1874 Marijampolės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205753 Jurgis Žvingila 1887 Vilkaviškio tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205754 Justinas Žvingila 1920 Marijampolės suėmimas 1944 Lietuva
205755 Petras Žvingila 1921 Marijampolės suėmimas 1946 Lietuva 1947-09-23
205756 Vaclovas Žvingila 1931 Vilkaviškio suėmimas 1949 Kazachija 1954-12-10 grįžo
205757 Matilda Teresė Žvingilaitė 1910 Šakių tremtis 1949 Irkutsko sr.
205758 Adolfas Žvingilas 1911 Vilkaviškio suėmimas 1940 Komija mirė lageryje
205759 Petras Žvingilas 1910 Vilkaviškio suėmimas 1940 Komija
205760 Agota Žvingilienė 1892 Marijampolės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205761 Ona Žvinglienė 1900 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-03-13 grįžo
205762 Feliksas Žvinglys 1893 Ukmergės tremtis 1949 1957-10-16
205763 Kazys Žvinglys 1910 Skuodo suėmimas 1945 Komija mirė lageryje
205764 Monika Žvinienė 1900 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-24 grįžo
205765 Paulina Žvinienė 1908 Ukmergės suėmimas 1945 Komija 1946-07-17
205766 Petronėlė Žvinienė 1869 Molėtų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-09-25 grįžo
205767 Stasė Žvinienė 1906 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-18 grįžo
205768 Uršulė Žvinienė 1897 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1959-12-06 grįžo
205769 Veronika Žvinienė 1900 Molėtų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-01-21 grįžo
205770 Juozas Žvinilis 1926 Mažeikių suėmimas 1941 Lietuva
205771 Stanislovas Zvinka 1880 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-11-06 grįžo
205772 Vanda Zvinkaitė 1936 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-05-19 grįžo
205773 Anastasija Zvinkienė 1895 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-11-06 grįžo
205774 Barbora Žvinklienė 1903 Kretingos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-17 grįžo
205775 Paulina Žvinklienė 1919 Klaipėdos tremtis 1945 Permės sr. 1956-09-04 grįžo
205776 Adomas Žvinklys 1942 Kretingos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-17 grįžo
205777 Alfonsas Žvinklys 1914 Varėnos suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. grįžo
205778 Augustinas Žvinklys 1940 Kretingos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-17 grįžo
205779 Domas Žvinklys 1880 Skuodo suėmimas 1944 Karelija mirė lageryje
205780 Donatas Žvinklys 1903 Kretingos suėmimas 1940 Komija mirė lageryje
205781 Fortūnatas Žvinklys 1905 Skuodo suėmimas 1949 Magadano sr. 1956-05-07
205782 Juozas Žvinklys 1894 Kretingos tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205783 Jurgis Žvinklys 1924 Skuodo suėmimas 1950 Kazachija 1955-01-24 grįžo
205784 Kazys Žvinklys 1874 Skuodo tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205785 Petras Žvinklys 1932 Kretingos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-17 grįžo
205786 Pranas Žvinklys 1922 Klaipėdos suėmimas 1949 Lietuva
205787 Pranas Žvinklys 1921 Skuodo suėmimas 1950 Komija
205788 Stanislovas Žvinklys 1926 Skuodo suėmimas 1952 Komija grįžo
205789 Stepas Žvinklys 1944 Klaipėdos tremtis 1945 Permės sr. grįžo
205790 Aleksandra Žvinklytė 1920 Skuodo tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205791 Ona Žvinklytė 1926 Skuodo tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205792 Adolfas Žvinys 1914 Molėtų suėmimas 1945 Lietuva
205793 Adolfas Žvinys 1921 Molėtų suėmimas 1945 Komija 1952-05-23
205794 Albinas Žvinys 1933 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-24 grįžo
205795 Aleksandras Žvinys 1918 nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
205796 Algis Žvinys 1937 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205797 Bronius Žvinys 1932 Molėtų tremtis 1951 Tomsko sr. 1954-11-09 grįžo
205798 Danielius Žvinys 1905 nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
205799 Feliksas Žvinys 1898 Molėtų tremtis 1951 Tomsko sr. 1954-11-09 grįžo
205800 Jonas Žvinys 1901 Kaišiadorių suėmimas 1947 Komija 1956-07-19 grįžo