LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Lagerių grupė: JEŠČ

Kraštas/respublika: Maskvos

Valstybė: RSFSR