LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Lagerių grupė: Dubravlag

Kraštas/respublika: Mordovijos ASSR

Valstybė: RSFSR