LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Lagerių grupė: Palminkenlag

Kraštas/respublika: Kaliningrado

Valstybė: RSFSR