LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

JAGRYNLAG

Valstybė: RSFSR

 Jagrynlagas (Jagrų pataisos darbų lageris), centras Molotovskas (d. Severodvinskas), Archangelsko sr. Įkurtas 1938 m. Baltosios jūros ir Šiaurės Dvinos upės saloje Jagrai (rus. Ягры). Dabar tai Severodvinsko miestas. Lagerio  tikslas buvo pastatyti laivų statyklą Šiaurės Dvinos upės uoste ir įkurti Molotovsko (d. Severodvinsko) miestą. Tam 1939 m. iš Butyrkų ir Bolševo speckalėjimų (Maskvos sr.) buvo atrinkti inžinieriai, laivų statytojai ir kiti specialistai, kurie projektavo ir prižiūrėjo Jagrynlage vykdomas statybas. Ukrainietis, laivų statybos inžinierius Sergėjus Bondarevskis, 1939 m. patekęs į šią grupę, atsiminimuose pasakojo, kad juos aprengė naujais darbiniais rūbais, o lagerio prižiūrėtojus - civiliais drabužiais, kad niekas neįtartų, jog jie kaliniai. Į aplinkinių klausimą, kodėl juos nuolat lydi kažkokie žmonės, privalėjo atsakyti, kad tai jų sekretoriai[1]. Lagerio darbų apimtis plėtėsi, vykdė uosto gilinimo darbus, karinių-jūrinių įmonių statybą, šaudmenų elementų gamybą, miško eksploatacijos bei plukdymo darbus, žemės ūkio darbus, geležinkelio tiesimą, medžio ir metalo apdirbimą, dirbo siuvykloje, statė ir remontavo Archangelsko ir Molotovsko miestų gyvenamuosius ir visuomeninius pastatus. Kalinių skaičius svyravo nuo 4 iki 30 tūkst. žmonių. Pokariniu laikotarpiu, apie 14 tūkst.[2] Kartu kalėjo kriminaliniai ir politiniai kaliniai. Lagerio punktai veikė Molotovsko mieste (d. Severodvinskas), Glinik ir Talagi gyvenvietėse Primorės raj., Maimaksoje ir Solombaloje (dabar Archangelsko miesto rajonai). Klimatas arktinis, subarktinis, vid. platumų. Sausio mėn. vid t-ra. -13°C, liepos 10 – 16°C, kritulių 400 – 500 mm per metus.[3] Orai nepastovūs, dažni rūkai[4]. Jagrynlago kaliniai mini, kad sunku buvo pakelti tokias klimatines sąlygas, nes be didelių šalčių (oro temperatūra nukrisdavo iki -40°C), vargino poliarinės naktys, didelė drėgmė ir dažna orų kaita, nuo kurių kamavo nuolatinė sloga. Lietuvos gyventojai Jagrynlage kalėjo 1945 – 1956 m. Jagrynlagą uždarė 1953 m., o veikiančius lagerio punktus perdavė kitoms Archangelsko sr. lagerio valdyboms.

 [1]Сергей Бондаревский. Такбыло… Мемуары// http://scepsis.net/library/id_1644.html

[2] http://www.memo.ru/history/NKVD/GULAG/pointers.htm

[3] Visuotinė lietuvių enciklopedija. A-Ar. - Mokslo enciklopedijų leidybos institutas, Vilnius, 2001, T.1. – P.713.

[4] Болшая советская энциклопедия. – Москва, изд. <<Советская энциклопедия>>, 1970. Третъе изд., т.2, с.275-2576.