LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kniažaja, Kollag

Kraštas/respublika: Murmansko

Valstybė: RSFSR