LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kolargon, Norillag

Kraštas/respublika: Krasnojarsko

Valstybė: RSFSR