LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Jur-Šor, Vorkutlag

Kraštas/respublika: Komi ASSR

Valstybė: RSFSR