LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Jarega, Uchtižemlag

Kraštas/respublika: Komi ASSR

Valstybė: RSFSR