LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kirpičnyj zavod nr.2, Rečlag

Kraštas/respublika: Komi ASSR

Valstybė: RSFSR