LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Jun - Jaga, Rečlag

Kraštas/respublika: Komi ASSR

Valstybė: RSFSR