LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kočmes, Minlag

Kraštas/respublika: Komi ASSR

Valstybė: RSFSR