LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Konoša, Pečiorlag

Kraštas/respublika: Archangelsko

Valstybė: RSFSR