LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Zacharkovas

Rajonas: Pyškino Troickojės (d. Pervomajskio)

Kraštas/respublika: Tomsko sr.

Valstybė: RSFSR