LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Aukštutiniai Talcai , Zaigrajevo, Buriat Mongolijos ASSR (dabar Buriatijos respublika ), RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Pranas Juozaitis
Marijono (1911-1994)
Adelė Diglienė
Antano (1915-1993)
Antanas Mikelevičius
Jono (1944-1995)