LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Ilka , Zaigrajevo, Buriat Mongolijos ASSR (dabar Buriatijos respublika ), RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Jonas Navickas (1887-1956)
Stanislovas Mikaitis (1886-1953)
Povilas Venckus (1904-1958)
Petra Deveilis
Jonas Deveilis
Vladislovas Lukšė (1889-1949)
Uršula Lukšienė (1903-1957)
Julijonas Lukšė (1931-1950)
Augenija Kinčienė (1921-1949)
Antanas Arcišauskas (1938-1956)
Vytautas Girčys (1926-1950)
Birutė Girčytė (1953-1953)
Zuzanas Baičiulienė (1892-1968)
Ignas Gaudutis (1876-1956)
Antanas Gritėnas (1912-1957)
Jonas Ramanauskas (1933-1959)
Ona Petkauskienė (1888-1948)
Juozapas Slavinskas (1904-1950)
Jonas Beržinskis (m. 1958)
Petronėlė Šiškienė (1857-1954)
Stanislovas Ažusienis (1882-1955)
Ona Ažusienytė (1956-1957)
Antanina Kečiorienė (1888-1957)
Stanislovas Juozienas (1876-1957)
Ona Jocienė (m. 1957)