LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kamyšenka , Rodino (d. Zavjalovo), Altajaus kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Elvyra Regina Karvelytė (1939-1943)