LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

1-oji Tengos tarybinio ūkio ferma-Šiba, Ongudajskij, Gorno-Altajskaja aut. sr. (d.Altajaus Respublika), Altajaus kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Elena Jakučionienė 1918-1945
Laima Kazlauskaitė 1940-1941