LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kosicha (Kosichos tarybinis ūkis), Kosichos, Altajaus kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Marijona Ažubalienė 1870-1942
Izabelė Dusevičienė g.1907
Kęstutis Paulauskas g.1941