LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Narymas, Parabelės, Tomsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

S. Piščikas (1901-1951)
M. Piščikaitė (1950-1951)