LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Saltanovas, Novaja Lialios, Sverdlovsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Petras Kalpokas (1890-1956)
Povilas Damulevičius (1898-1953)