LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Samkovas, Kudymkaroj, Komi Permės n. ap., Molotovo sr. (d. Permės sr.), RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Kazys Savickas (1885-1947)
Vincas Savickas (1921-1947)
Ambroziejus Lukoševičius (1864-1948)
Pranas Lukoševičius (1889-1946)