LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Galiašoras, Belojevo (d. Kudymkaro), Komi Permės n. ap., Molotovo sr. (d. Permės sr.), RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Aviženis Janas
Aleksandravičius Aleksandras
Astravas Petras
Baliukevičius Idefonsas
Baliukevičienė Izabela
Baranauskienė Rozalija
Baravykas Antanas
Baravykienė Morta
Barauskienė Marija
Bilinskienė Elena
Bražiūnas Antanas
Cibulskienė Paulina
Damkauskas Alfonsas
Damkauskienė Vladzė
Dranginis Motiejus
Gaidamavičius Petras
Gaidamavičienė Adelė
Gurkšnys Pranas
Jablonskienė Ona
Bilinskas J.
Derendiavej A.
Grišienė L.
Guogienė J.
Janavičius Juozas
Janavičius Algirdas
Janulevičienė Elžbieta
Juškauskienė Morta
Lebednikaitė Janina
Lebednykienė Karolina
Lebednikaitė Marijona
Leipus Antanas
Leipuvienė Uršulė
Leiputė Ona
Kazlauskas Vladas
Kazlauskas Juozas
Katinas Vilius
Katinaitė Aldona
Katinienė Karolina
Kmieliuvienė Marija
Kratavičiūtė Elena
Kvedaravičius Ignas
Meldžiukas Juozas
Meldžiukaitė Gema
Meldžiukienė Lionė
Mažeikienė Marija
Mazėtytė Albina
Matonienė Adelė
Matonytė I.
Mereškevičienė Leokadija
Misiūnas Jonas
Morkūnas Adomas
Paršeliūnienė Elena
Paršeliūnaitė Ona
Petrikonis Kazys
Petrikonienė Viktorija
Petrikonis Pranas
Prakapavičius Jonas Mykolas
Prakapavičienė Eufemija
Raklevičienė Apolonija
Raklevičiūtė Vida
Raklevičius T.
Remeikis Petras
Remeikytė Anelė
Remeikienė Ona
Remeikienė T.
Sakalauskienė Anelė
Sakalauskaitė Janina
Simanavičius Pranas
Stadelnikienė Marijona
Stankevičius Kazimieras
Stankevičius V.
Stenionis Vincas
Stenionis Petras
Stučinskas Kostas
Šiupaila Antanas
Šimelevičius Kostas
Tuinyla Jonas
Tuinylienė Veronika
Tulaba Martynas
Vabuolas Antanas
Vaitekėnas Jonukas
Voicekian Agota
Velžys Jonas
Zailskienė Petronėlė
Zamarys Juozas
Zamarys J.
Žydeliūnas Juozas
Žiemininkas Pijus
Žiemininkas Albinas