LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Maganskas, Sovetskio (d. Beriozovskojės), Krasnojarsko kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Aldona Urmonaitė
Juozas Beliackas (1896-1973)
Veronika Aklienė Antano (1914-1971)