LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Korbikas, Sovetskio (d. Beriozovskojės), Krasnojarsko kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

V. Klipas (1898-1963)
M. Ožalienė (1873-1964)
Aleksandras Stankaitis (1873-1951)
Jonas Sivickas (1889-1949)
Tadas Kragas (1870-1948)
Ona Puipienė
Ignas Jarašiūnas (1878-1955)
Jonas Česevičius (1883-1957)
Kazys Valiulis
Ignas Pivorius (1875-1949)
Stasys Dabrikas (1867-1949)
Steponas Briedis (g. 1893)
Emilija Miestauskaitė (1925-1951)
Emilija Švetarienė (1873-1955)
Liucija Petrauskaitė (1919-1970)
Karolis Plūkas (1874-1952)
Petronėlė Virbickienė (m. 1954)
Karolina Petrauskienė (m. 1951)
Morta Maselytė (1878-1951)
Zigmas Spudas (m. 1950)
Jonas Gaubus (m. 1950)
Marija Gaubienė ( m. 1951)
Valerius Kilčiauskas (1884-1951)
Jonas Steponaitis (1896-1957)