LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Malyj Ungutas Trečiasis (3) kilometras , Manos, Krasnojarsko kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Eugenija Zalagaitienė
Jono (1919-1986)
P. Juškaitis (1881-1949)
Elevanora Almaitė (1946-1957)
Vitas Leikauskas (1930-1950)
Elzbieta Totoraitienė (1884-1952)
Konstancija Vilkiokienė (1877-1950)
Jonas Kaunas (1889-1955)
Stasys Važgys (1929-1994)
Alytė Važgienė (1939-1988)
Vytautas Važgys
Stasio (1960-1992)
Ona Davidonienė
Jono (1920-1989)