LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bolšoj Ungutas Trečiasis (3) kilometras , Manos, Krasnojarsko kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Baltrūnienė
Ignas Juras (1883-1958)