LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bolšoj Ungutas , Manos, Krasnojarsko kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Ona Zokienė (m. 1951)
Pylipaičiai
Vytas Sužiedėlis (1923-1957)