LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Belooziorka (kol. „Bolševik“), Beriozovskojės (d. Šarypovo), Krasnojarsko kr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Valė Duobaitė
Marcelė Duobaitė
Marcelė Bunikytė