LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Ust - Lėkčimas , Kortkeroso, Komi ASSR, RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Motiejus Vaičiulis (1882-1943)
Ona Vaičiulienė (1888-1944)
Ona Vaičiulytė (1924-1944)
Jurgis Adomaitis (1855-1942)
Morta Adomaitienė (1866-1943)
Stanislova Skipitienė (1879-1943)
Danutė Garbačiauskaitė (1941-1943)
Stasys Jankauskas (1884-1943)
Jeremejus Gorodeckis (1867-1942)
Elena Gorodeckienė (1878-1942)
Adolfina Butkevičienė (1879-1942)
Elena Putvienė (1907-1943)
Vytenis Putvis (1934-1943)
Tautvilas Putvis (1938-1943)
Adolfas Pilsudskis (1878-1942)
Bronislava Pilsudskienė (1888-1942)
Vitoldas Pilsudskis (1918-1942)
Teklė Vaitkevičienė (1872-1942)
Jonas Vaitkevičius (1908-1943)
Adolfina Sakalauskienė (1871-1942)
Stefanija Svechovskaja (1895-1943)
Izabelė Svechovskaja (1927-1943)
Jadvyga Petraitienė (1911-1943)
Algirdas Petraitis (1939-1942)
Filomena Šepikienė (1915-1945)
Petronėlė Pruckienė (1912-1942)
Vladas Pruckus (1940-1941)
Kazimiera Pruckaitė
Petras Mačiulis (1907-1946)
Bronius Banaitis (1898-1943)
Stefa Mikševičienė (1861-1942)
Elė Mikševičiūtė (g.1897)
Marija Mikševičiūtė (g.1901)
Juozas Kemzūra (1880-1944)
Teofilė Kemzūrienė (g.1895)
Joselis Zivas (1898-1943)
Basia Zivienė (1901-1943)
Mauša Zyvas (1896-1943)
Leizeris Perlovas (1878-1942)
Roza Perlova (1885-1942)
Chaimas Leiščas (1894-1943)
Glika Posel (1900-1944)
Abramas Poselis (m.1944)
Glika Posel (m.1944)
Morduchas Grinbergas (1863-19410
Eugenija Grinbergienė (1901-1943)
Ona Rekušienė (1894-1942)
Porfirijus Kimontas (1869-1941)
Teklė Kimontienė (1885-1941)
Motiejus Kimontas (g.1911)
Elena Kimontaitė (g.1908)
Irena Kimontaitė (g.1922)
Antanas Semaška (1868-1943)
Ona Semaškienė (1878-1943)