LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Zima, Zimos, Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Stasys Varanauskas (1926-1955)
Kazimiera Urbonienė (1899-1953)
Antanas Uleckas (1887-1952)
Petras Krikštanavičius (1930-1955)
L.Grubliauskienė (m.1952)
Sofija Žukauskaitė (m.1950)
Marijana Varnagienė (1899-1956)
Juozapas Kanautikas (m.1950)
Sofija Kanautikienė (m.1950)
Paulina Abromavienė (m.1950)
Monika Kotautytė
B. Labanauskas (1905-1956)
Antanas Bitė (1898-1956)
Slapnė (1900-1956)
Gaižauskas (1881-1956)
Juozas Stirbys (1871-1955)
Petras Lapinskas (1901-1955)
Valantejienė (1888-1948)
Viktoras Bražukas (1886-1954)
Martynas Balčiūnas (1893-1960)
Jonas Daunoras (1901-1955)
Meilutė Narušonytė (1948-1951)
Antanas Šaulys (1896-1954)
Ona Jokubauskienė (1888-1955)
Antanas Rimeikis (1900-1949)
Černelytė (1931-1951)
Antanas Radvila (1874-1954)
Veronika Zakarevičienė (m.1954)
Povilas Savickas (1902-1960)
M.Bučinskas (1876-1954)
Viktoras Nacas (m.1967)
Polonija Mackevičienė (1876-1954)
Emilija Valienė (1894-1956)
Stasys Aleksis (1894-1952)
Jonas Glinskis (1893-1950)
Antanas Puodžiukas (1921-1949)
Petronėlė Podliskienė (1888-1959)
Steponas Šliogeris (1889-1950)
Kazys Bruožys (1875-1948)
K(r)aud(t)kienė Ona
Kazė Žukauskienė (1853-1953)
Ona Liucytė (1885-1952)
Petras Matikevičius (1900-1953)
Petras Petrila
Juozapas Žukauskas (m.1950)
Stasys Žukauskas (m.1950)
Jonas Zeknys (1888-1956)
Stasys Jakubauskas (1933-1949)
Vasinskei ? (m.1953)
Ona Pingienė
Kučinskis (1875-1954)
Stasis Aleksis (1894-1952)
J. Aukštikalnis
Bilius
Ona Balcienė (1882-1949)
Marijona Bambalienė (1864-1948)
Antanas Bambalas (1944-1948)
A.Tackus (g.1907)
Jonas Jurevičius (1884-1949)