LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Meždugranka , Zimos, Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Bronislava Melinienė (1907-1957)