LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Beriozovka ( buv. Baironovka; Baironovkos kiaulininkystės sovch., ferma Nr. 2), Taišeto, Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Norkus Fabijonas Juozapo (1914-1991)
Jokūbaitis Antanas Antano (1898-1955)
Jokūbaitis Antanas Augustino (1873-1950)
Petkevičius Petras (1922-1982)