LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kasjanovka 18 šachta , Čeremchovo, Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Sliekienė Ona Petro (1885-1954)