LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bodaibas, Bodaibo, Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Alsytė Adolfina Antano (1907-1949)