LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kostinas, Alzamajaus, Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Laurynas Valančius (1889-1956)