LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Jelanka, Alzamajaus, Irkutsko sr., RSFSR

Čia mirusių žmonių pavardės:

Antanina Vaivadienė (1882-1954)
Pranas Švedkauskas (1867-1954)
Simas Stasiukynas (1876-1949)
V. Padegimas (1873-1948)
Rožė Vaivadienė (1903-1957)
Motiejus Miliauskas (1903-1956)