LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Šešiasdešimt šeštasis (66) kvartalas, Talmenkos, Altajaus kr., RSFSR