LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTIES IR KALINIMO VIETOS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Jazovas, Talmenkos, Altajaus kr., RSFSR