LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Tamenė, Šipunovo, Altajaus kr., RSFSR